Логотип SMS-Маяк

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ (ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ) «SMS-МАЯК»

щодо інформування фізичних та юридичних осіб про проведені реєстраційні дії стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав.

1. Визначення термінів:

Абонент – фізична або юридична особа.

Постачальник – ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».

Комп’ютерна програма (онлайн-сервіс) «SMS-МАЯК» – комп’ютерна програма за допомогою якої здійснюється інформування фізичних та юридичних осіб про проведені реєстраційні дії стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав.

2. З метою отримання сервісної послуги з інформування фізичних та юридичних осіб про проведені реєстраційні дії стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав Абонентам (надалі – моніторинг об’єктів нерухомого майна) необхідно:

1) придбати невиключну ліцензію на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» у Постачальника;

2) придбати сервісну послугу у ДП «Національні Інформаційні Системи».

3. Для придбання невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» у Постачальника необхідно зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: https://ligazakon.net/

4. Моніторинг об’єкту нерухомого майна* здійснюється виключно за Реєстраційним номером** відповідного об’єкту нерухомого майна.

5. Після оплати невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» Постачальник повідомляє Абонента про дату початку моніторингу об’єктів нерухомого майна одним або кількома із таких способів:

1) на номер телефону Абонента, зазначений при реєстрації, надійде привітальне SMS – повідомлення;

2) на електронну адресу (e-mail) Абонента, зазначену при реєстрації, надійде тестове повідомлення;

3) шляхом отримання Абонентом повідомлення (нотифікації) в комп’ютерній програмі (онлайн-сервісі) «SMS-МАЯК».

Моніторинг здійснюється не раніше 00:00 наступного дня після здійснення оплати Абонентом.

6. У випадку проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта, Абонента буде сповіщено одним або кількома із таких способів:

1) на номер телефону Абонента надійде відповідне SMS – повідомлення з інформацією про проведені реєстраційні дії без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав;

2) на електронну адресу (e-mail) Абонента надійде повідомлення з інформацією про проведені реєстраційні дії без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав;

3) шляхом отримання Абонентом повідомлення (нотифікації) в комп’ютерній програмі (онлайн-сервісі) «SMS-МАЯК» про проведені реєстраційні дії без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав.

7. Абонент надає згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі Абонентів комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» та на обробку своїх персональних даних Постачальником.

8. Абонент зобов’язується підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону, електронну адресу та інші контактні дані, які надаються при користуванні комп’ютерною програмою (онлайн-сервісом) «SMS-МАЯК».

9. Якщо Вам невідомий Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, з’ясувати його можливо за допомогою даних з Інформаційної довідки, яку можна отримати використовуючи онлайн-сервіс Міністерства юстиції України «Кабінет електронних сервісів» (блок «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» сервіс «Отримати інформаційну довідку»).

Звертаємо Вашу увагу, що моніторингу підлягають тільки об’єкти нерухомого майна, інформація про які міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та відображається у вказаній Інформаційній довідці у блоці «ВІДОМОСТІ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО»***.

10. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків по Договору, що сталося внаслідок форс-мажорних обставин: стихійних лих, введення надзвичайного стану, введення військового стану, воєнних дій, терористичних актів, громадських заворушень, революцій, страйків, дій та актів органів державної та місцевої влади, зміни законодавства, тимчасове чи постійне припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів та/або їх функцій, не надання/неякісне надання сервісних послуг технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет, роботи операторів мобільного зв’язку, що безпосередньо вплинули на виконання своїх зобов’язань.

11. Дані, отримані Абонентом при використанні комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК», мають виключно інформаційний характер.

12. Передача прав на використання комп’ютерної програми (онлайн – сервісу) «SMS-МАЯК» (логіну, паролю, тощо) третім особам не допускається.

Примітки:

*Об’єкти нерухомого майна – земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс.

Реєстраційний номер присвоюється таким об’єктам нерухомого майна, як земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс, і складається з цифр, що розміщуються в певній послідовності та утворюють числа натурального ряду, який формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна і використовується для ідентифікації такого об’єкта.

**Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – це індивідуальний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який присвоюється кожному окремо визначеному об’єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об’єкта, в тому числі і в разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна або зміни опису (даних) об’єкта нерухомого майна (це не відноситься до поділу об’єкта нерухомого майна, в результаті якого виникає кілька самостійних об’єктів, або об’єднання кількох в один). Порядок присвоєння реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.

***Якщо об’єкт нерухомого майна, який Вас цікавить, був зареєстрований до 01.01.2013 у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та наявний тільки в розділі «ВІДОМОСТІ З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО» або тільки на паперових носіях, то, спочатку, Вам необхідно звернутись до державного реєстратора будь-якого суб’єкта державної реєстрації або нотаріуса для проведення державної реєстрації речових прав на даний об’єкт нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства. Після проведення зазначеної державної реєстрації речових прав Вашому об’єкту нерухомості буде присвоєно необхідний для моніторингу Реєстраційний номер.