ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

комп’ютерною програмою (онлайн-сервісом) «SMS-МАЯК» щодо інформування іпотекодержателів про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв

1. Визначення термінів:

Абонент – іпотекодержатель

Постачальник – ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».

Комп’ютерна програма (онлайн-сервіс) «SMS-МАЯК» – комп’ютерна програма за допомогою якої здійснюється інформування іпотекодержателів про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв

2. З метою отримання сервісної послуги з інформування іпотекодержателів про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв (надалі – моніторинг об’єктів нерухомого майна) необхідно:

1) ідентифікуватись, шляхом використання електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”;

2) придбати невиключну ліцензію на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» у Постачальника;

3) придбати сервісну послугу у ДП «Національні Інформаційні Системи».

3. Для придбання невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» у Постачальника необхідно зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: https://ligazakon.net/

4. Абонент гарантує, що використовує особистий цифровий підпис чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID” та не порушує чинного законодавства та прав третіх осіб. Відповідальність за зберігання особистого ключа електронного цифрового підпису у таємниці покладається на Абонента. Передача ключа іншим особам не допускається. Особи, винні у порушенні законодавства про електронний цифровий підпис, несуть відповідальність згідно з законом.

5. Моніторинг об’єкту нерухомого майна* здійснюється виключно за Реєстраційним номером** відповідного об’єкту нерухомого майна.

6. Після оплати невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» Постачальник повідомляє Абонента про дату початку моніторингу об’єктів нерухомого майна одним або кількома із таких способів:

1) на номер телефону Абонента, зазначений при реєстрації, надійде привітальне SMS – повідомлення;

2) на електронну адресу (e-mail) Абонента, зазначену при реєстрації, надійде тестове повідомлення;

3) шляхом отримання Абонентом повідомлення (нотифікації) в комп’ютерній програмі (онлайн-сервісі) «SMS-МАЯК».

Моніторинг здійснюється не раніше 00:00 наступного дня після здійснення оплати Абонентом.

7. У випадку подання заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку іпотекодержателю, Абонента буде сповіщено одним або кількома із таких способів:

1) на номер телефону Абонента надійде відповідне SMS – повідомлення з інформацією про реєстраційний номер, дату і час реєстрації заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку іпотекодержателю;

2) на електронну адресу (e-mail) Абонента надійде повідомлення з інформацією про реєстраційний номер, дату і час реєстрації заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку іпотекодержателю;

3) шляхом отримання Абонентом повідомлення (нотифікації) в комп’ютерній програмі (онлайн-сервісі) «SMS-МАЯК» інформації про реєстраційний номер, дату і час реєстрації заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку іпотекодержателю.

8. Приймаючи Договір оферти, Абонент надає згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі Абонентів комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК» та на обробку своїх персональних даних Постачальником.

9. Абонент зобов’язується підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону, електронну адресу та інші контактні дані, які надаються при користуванні комп’ютерною програмою (онлайн-сервісом) «SMS-МАЯК».

10. Якщо Вам невідомий реєстраційний номер, з’ясувати його можливо за допомогою даних з Інформаційної довідки, яку можна отримати через онлайн-сервіс Міністерства юстиції України «Кабінет електронних сервісів» в блоці «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» сервіс «Отримати інформаційну довідку». Звертаємо Вашу увагу, що моніторингу підлягають тільки об’єкти наявні у вказаній Інформаційній довідці у блоці «ВІДОМОСТІ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО»***.

11. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків по Договору, що сталося внаслідок форс-мажорних обставин: стихійних лих, введення надзвичайного стану, введення військового стану, воєнних дій, терористичних актів, громадських заворушень, революцій, страйків, дій та актів органів державної та місцевої влади, зміни законодавства, тимчасове чи постійне припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів та/або їх функцій, не надання/неякісне надання сервісних послуг технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет, роботи операторів мобільного зв’язку, що безпосередньо вплинули на виконання своїх зобов’язань.

12. Дані, отримані Абонентом при використанні комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «SMS-МАЯК», мають виключно інформаційний характер.

13. Передача прав на використання комп’ютерної програми (онлайн – сервісу) «SMS-МАЯК» (логіну, паролю, тощо) третім особам не допускається.

Примітки:

* Об’єкти нерухомого майна – земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс. Реєстраційний номер присвоюється таким об’єктам нерухомого майна, як земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс, і складається з цифр, що розміщуються в певній послідовності та утворюють числа натурального ряду, який формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна і використовується для ідентифікації такого об’єкта.

**Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна це індивідуальний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який присвоюється кожному окремо визначеному об’єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об’єкта, в тому числі і в разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна або зміни опису (даних) об’єкта нерухомого майна (це не відноситься до поділу об’єкта нерухомого майна, в результаті якого виникає кілька самостійних об’єктів, або об’єднання кількох в один). Порядок присвоєння реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.

*** Якщо об’єкт нерухомого майна, який Вас цікавить, був зареєстрований до 01.01.2013 у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та наявний тільки в розділі «ВІДОМОСТІ З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО» або тільки на паперових носіях, то, спочатку, Вам необхідно звернутись до державного реєстратора будь-якого суб’єкта державної реєстрації або нотаріуса для проведення державної реєстрації речових прав на даний об’єкт нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства. Після проведення зазначеної державної реєстрації речових прав Вашому об’єкту нерухомості буде присвоєно необхідний для моніторингу номер.